Wat kost rood staan?

Rood staan is een dure leenvorm, maar komt ondanks het gegeven toch veel voor. Met name in januari na de feestmaand december blijken veel mensen een roodstand te hebben. Een roodstand ontstaat wanneer je meer geld uitgeeft of meer afschrijvingen van de betaalrekening doet dan het saldo op de betaalrekening. Het saldo is dan negatief en wordt rood staan genoemd.

In het begin van januari stonden in 2013 ruim twee miljoen mensen in het rood. Dit gebeurt overigens niet alleen in januari. Bij sommige personen komt roodstand geregeld voor, maar wat kost rood staan? Wat kost rood staan is een vraag die bij veel mensen onduidelijk is.

Wat kost rood staan nu precies?

Rood staan is een leenvorm, waarover de kredietverstrekker zoals een bank een rentepercentage rekent. Het rentepercentage fluctueert van circa 5% tot 15%. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat het rentepercentage afhankelijk is van rood stand met en zonder toestemming van de kredietverstrekker. Ook het kredietlimiet, de maximale roodstand, oefent invloed uit op het rentepercentage dat de kredietverstrekker verrekend. Over het algemeen geld; hoe hoger het kredietlimiet, des te lager is het rentepercentage. Het kredietlimiet is afhankelijk van de financiële situatie. Dit wordt bepaalt door de bank.

Voorbeeld van wat rood staan kost

Wanneer je rood staat op de betaalrekening, hanteert de bank een dagelijkse rente. Stel je staat ongeoorloofd €1000,00 rood bij de ING Bank. Je betaalt dan 15% over het saldo dat je rood staat. Je betaalt dan dagelijks (15% : 365 dagen =) 0,041% rente over €1000,00. Dat komt dagelijks neer op een bedrag van €0,41 per dag. Dat komt maandelijks neer op een bedrag van (30 dagen x € 0,41 =) €12,30.

Waarom is rood staan niet verstandig?

Het rentepercentage bij rood staan liggen veel hoger dan het rentepercentage bij bijvoorbeeld een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Wanneer je structureel rood staat is het dan ook geen gunstige leenvorm. Ook wanneer je per ongeluk in het rood staat is het zonde van je geld. Je kunt dan bij de bank aangeven dat je niet rood wilt staan, maar zal je de betaalrekening wel beter in de gaten moeten houden. Automatische afschrijvingen zullen dan namelijk geen doorgang vinden, wat weer kan leiden tot boetes of andere sancties.

Wanneer je geregeld rood staat, zonder dat dit noodzakelijk is omdat je bijvoorbeeld spaargeld hebt. Is het raadzaam spaargeld over te zetten naar de betaalrekening. De rekening op spaartegoed is namelijk veel lager dan het rentepercentage bij roodstand. Nadeel hiervan is dat je mogelijk al je spaargeld opmaakt.

Onderzoek AFM: Wat kost rood staan?

Opmerkelijk is dat veel mensen een foutief antwoord hebben op de vraag: Wat kost rood staan? Het AFM deed hiernaar onderzoek onder 500 consumenten. Ruim 150 van de 500 ondervraagden gaven op de vraag: Wat is het rentepercentage bij rood staan? het antwoord : minder dan 6%. Ofwel, 1/3 van de ondervraagden zat 50% onder de totale kosten van rood staan. 2/3 van de ondervraagden dacht dat het rentepercentage minder dan 12% bedroeg. Uit het schema eerder bleek al dat het rentepercentage zelfs kan oplopen tot 15%. Veel consumenten zijn zich dus niet bewust van het hoge rentepercentage bij rood staan.

Geld lenen in België, waarom?

Als Nederlander is het mogelijk om geld te lenen in België. Je kunt eenvoudig en snel online een lening afsluiten als Nederlander bij een Belgische kredietverstrekker. Maar waarom zou je geld lenen in België? Met name dat er geen BKR toetsing plaatsvindt bij het afsluiten van een lening, is voor veel mensen een goede reden. Maar hoe verstandig is het om in België geld te lenen?

Geen BKR toetsing bij geld lenen in België

Het is mogelijk om als Nederlander met een negatieve BKR notering geld te lenen. In België zijn er minder strenge eisen, waardoor je eenvoudig een lening online kunt afsluiten. Dat klinkt natuurlijk erg aantrekkelijk, maar het is maar de vraag of het daadwerkelijk ook verstandig is. In hoeverre moet je geld lenen in België willen?

In Nederland is het vrijwel onmogelijk om met een negatieve BKR notering geld te lenen bij een kredietverstrekker. Die BKR registratie is er niet voor niets. Het BKR wil namelijk niet alleen de kredietverstrekker beschermen, maar is er ook om jouw te beschermen. Het BKR probeert het risico voor de kredietverstrekker te verkleinen en in kaart te brengen. Dit doet het BKR middels een toetsing. Het BKR beschermt jou als consument ook, zodat je niet te veel hooi op je vork neemt.

Het kan ook voorkomen dat je een BKR notering hebt gekregen door een fout in het verleden of een financiële malaise enkele jaren geleden. Ondanks dat het enkele jaren geleden is blijft de notering staan. Het is dus niet verkeerd om geld te lenen over de grens, omdat je in Nederland een negatieve BKR notering hebt. Ondanks dat blijft het afsluiten van een lening over de grens een risicovolle oplossing.

Omdat de regels minder streng zijn in België kun je geld lenen met een negatieve BKR notering. Toch geld net als bij iedere lening, dat geld lenen geld kost. Ofwel, een lening is nooit een gift of financieel geschenk. De kredietverstrekker verdient altijd aan een lening en de lening kost uiteindelijk meer dan je er voor terug krijgt. Dat is belangrijk om in het achterhoofd te houden.

Interessante voorwaarden bij Belgische kredietverstrekkers

Naast het feit dat je in België zonder BKR toetsing geld kunt lenen, kunnen ook de voorwaarden bij Belgische kredietverstrekkers de doorslag geven. Het kan zijn dat het rentepercentage lager ligt bij een Belgische kredietverstrekker dan bij een Nederlandse kredietverstrekker. Met name bij het vergelijken van offertes en vragen van offertes kan dit inzichtelijk worden. Uiteraard kan dit gegeven veranderen van een voordeel tot een nadeel. Het kan namelijk ook dat de rentevoet in België juist hoger ligt dan die van Nederland. Ondanks dat blijft het raadzaam meerdere offertes aan te vragen en de voorwaarden, rechten en plichten met elkaar te vergelijken.

Flexibelere terugbetalingsregeling

Ook is een veelgehoorde reden om in België geld te lenen de flexibelere terugbetalingsregeling. Volgens diverse bronnen zijn de terugbetalingsregelingen flexibeler en kunnen de betalingen over langere periode worden verspreid. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Je betaald uiteindelijk meer rente, omdat je langer over het aflossen van de lening doet. Dit is een belangrijk nadeel. Maar maandelijks betaal je tegelijkertijd minder aan aflossing en rente. Het maandtermijn is dus lager. Uiteraard is dit afhankelijk van het soort lening en de hoogte van de lening. Overigens is dit een voordeel dat in diverse fora naar voor komt, maar kunnen wij dit niet bevestigen.

Voorwaarden die worden gesteld in België

Net als in Nederland kun je ook in België niet eindeloos en zonder informatie geld lenen. Door Belgische kredietverstrekkers worden dus ook enkele eisen gesteld, waar je aan moet voldoen. De voorwaarden zijn:

  • Je moet een maandelijks inkomen hebben
  • Er worden vragen gesteld omtrent je financiële situatie en thuissituatie

Ook stellen de kredietverstrekkers in België de vraag: Waarom wil je geld lenen in België? Uiteraard komt het veelvuldig voor, maar is het toch een vraagteken voor de kredietverstrekker. Er zijn namelijk tal van mogelijkheden voor een Nederlander om in Nederland geld te lenen. Als antwoord op de vraag kun je zeggen dat je de voorwaarden in België aantrekkelijker vindt.

Aanvullende informatie bij geld lenen in België

Uiteraard is het niet altijd verstandig, geld lenen in België, wanneer je een negatieve BKR registratie hebt. In veel gevallen is het zelfs af te raden. Het rentepercentage mag dan wel aantrekkelijk zijn of de voorwaarden gunstiger, de mogelijkheid kan je ook verder in de problemen helpen.

Bedenk goed dat geld lenen geld kost en vraag altijd meerdere offertes aan en vergelijk deze met elkaar. Ook in België kunnen de voorwaarden, rente, rechten en plichten fors verschillen tussen de verschillende kredietverstrekkers. Bekijk de verschillende leningen en vergelijk de verschillende aanbieders

[warning]Geld lenen, kost geld. Ook geld lenen in België.[/warning]

Huishoudens gehalveerd na crisis

Tussen 2008 en 2012 is het vermogen van een doorsnee huishouden flink verminderd. In 2008 had een doorsnee huishouden gemiddeld €51.000. In 2012 is dit vermogen gedaald tot gemiddeld €27.000 euro per huishouden. Dat is een daling van bijna 50%.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde deze gegevens op 2 juni 2014 in een rapport omtrent het welvaartsniveau in Nederland. De daling van het vermogen zou volgens het CBS met name te maken hebben met de waardevermindering van huizen.

Tussen 2008 en 2012 daalde de waarde van doorsnee woningen van €256.000 naar €231.000. Ook stegen de hypotheekschulden van €143.000 naar €163.000 bij doorsnee huishoudens. Begin 2013 kwamen 1,4 miljoen van de 4,3 miljoen huishoudens in de problemen. Dat komt neer op circa 34%. Dat is ongeveer 3 keer zoveel als in het jaar 2008. In 2012 hadden 830.000 huishoudens zelfs hogere schulden dan bezittingen. Dat is in vergelijking met 2008 2,5 keer zoveel.

Dalende huizenprijzen debet voor halvering huishoudens

Volgens CBS econoom Peter Hein van Mulligen heeft de crisis sinds 2008 het vermogen fors aangetast. Minder vermogen leidt tot minder groei, want vermogen ‘is essentieel voor groei en innovatie’. De dalende huizenprijzen trof voornamelijk middenstanders. Het grootste gedeelte van deze groep komt uit de eigen woning. Omdat de huizenprijzen sinds 2008 met circa 20% daalde, nam ook het vermogen af. Door de lagere huizenprijzen nam daardoor ook de vermogensongelijkheid mee.

Veel hypotheken stonden door de crisis onder water, waardoor mensen steeds meer gingen aflossen. Dit remt de economie, want het geld werd gebruikt voor aflossingen en niet meer voor andere bestedingen, aldus meneer Van Mulligen van het CBS.

Vermogensverdeling in Nederland

Begin 2012 was 30% van het totale vermogen van alle Nederlandse huishoudens in handen van 10% van de huishoudens met de hoogste inkomens. Het doorsnee vermogen lag bij de groep van 10% op gemiddeld €220.000. De categorie onder de 10% huishoudens met het hoogste inkomen, had gemiddeld een vermogen van €121.000. De laagste categorie had slechts een vermogen van circa €1500. Ook het aantal huishoudens dat miljonair is nam tussen 2008 en 2012 af naar 154.000. In 2008 waren dit nog 164.000 huishoudens

Over het algemeen is een huishouden met een kostwinnaar tussen de 55 jaar en 65 jaar oud het meest welvarend. In het westen van Nederland, met name het Gooi, zijn de meeste huishoudens te vinden met het meeste vermogen. Ook in Noord-Brabant zijn op enkele plaatsen relatief veel huishoudens te vinden met een relatief groot vermogen. In het oosten van Groningen en Limburg waren in 2012 volgens het CBS het minst vermogende huishoudens te vinden.

Het gevaar van geld lenen aan vrienden

Stel een goede vriend zit in financiële problemen en hij vraagt je om een flink bedrag. Voor veel mensen een lastige keuze, want wat doe je? Leen je hem het geld? Moet je een rentepercentage rekenen en stel je een contract op? Tegelijkertijd ben je bang om een vriend te verliezen, dus je wilt het hem wel lenen. Maar is het verstandig. Het kan zijn dat hij nogal ruw met geld omgaat of dat hij geen werk heeft op dit moment.

Moeilijke vragen, maar hij is ten slotte een goede vriend. Kleine bedragen geld lenen aan vrienden is in veel gevallen geen probleem. Iedereen leent wel eens wat van elkaar, maar die bedragen kunnen na een tijdje fors oplopen. Wat je moet doen, zal hier niet worden besproken. Waar je op moet letten zal in ieder geval wel duidelijk worden.

Geld lenen aan vrienden en familie komt meer voor

Voorheen was het voor een kredietverstrekker geen probleem om iemand geld te lenen. Creditcards, doorlopend krediet en persoonlijke leningen werden al snel verstrekt door bijvoorbeeld een bank. Echter is de financiële markt flink wakker geschud door de financiële crisis in 2008, waardoor het moeilijker werd om geld te lenen. Althans, het was moeilijker om enorme bedragen te lenen terwijl de kredietnemer reeds een aantal leningen had lopen.

Tegelijkertijd werden kredietverstrekkers aangepakt met onethische rentepercentage of absurde voorwaarden. Voornamelijk het AFM heeft hier een belangrijke rol ingespeeld. Zo is het aantal kredietverstrekkers van minileningen fors gedaald en worden woekerrentes aan de kaak gesteld.

Desalniettemin heeft de financiële crisis een grote impact gehad. Door de crisis gingen bedrijven failliet, werden werknemers ontslagen en kwamen/komen steeds meer mensen in financiële problemen. Bij de kredietverstrekkers kunnen ze in veel gevallen niet meer terecht, dus een vriend, familie of kennis is dan ook de enige optie.

Hoe moet geld lenen aan vrienden regelen?

Goede vrienden of familie zijn in veel gevallen goede redenen om geld aan uit te lenen. Echter heb jij ook een huis, gezin of financiële positie die je in de gaten moet houden. Uiteraard komt daar bij dat je het geld niet zomaar wilt geven en je het geld weer terug wilt. Geld lenen aan vrienden is dan ook een morele kwestie.

Er zijn door de jaren heen, heel wat vrienden verloren gegaan of familieruzies ontstaan met als hoofdreden: GELD! In veel gevallen ging het om informele afspraken tussen de ‘kredietnemer’ en de ‘kredietverstrekker’. De kredietnemer denkt dat hij het geld heeft gekregen en de vriend of het familielid wou het geld uiteraard een keer terug. Kleine bedragen zijn in veel gevallen niet het probleem, dat wil je best voorschieten of schenken aan diegene. Maar wat doe je als het gaat om enkele honderden of duizenden euro’s.

In dit artikel ‘Het gevaar van geld lenen aan vrienden‘ worden geen voor- of nadelen besproken. Het is een morele vraag en is van diverse factoren afhankelijk. Heb je hem eerder geld geleend? Hoe is hij in de financiële problemen gekomen? Wat wil hij/zij met het geld doen? En hoe goed is hij in feite bevriend met mij? Allemaal vragen die je jezelf zult stellen, alvorens je het geld leent. De vraag die je jezelf moet stellen is simpel:

[important]‘Zou hij mij het geld lenen als ik in diezelfde situatie zou verkeren?‘[/important]

Ongeacht het antwoord op de vraag, is dit een goede manier om de morele kwestie voor jezelf te kunnen beantwoorden.

Stel een contract op bij geld lenen aan vrienden

Of het nu een goede vriend is of familie waaraan je geld wil uitlenen, stel een contract op. Dit hoeft geen zwaar contract te zijn met mogelijke sancties of bindende voorwaarde. Zet in ieder geval op papier om hoeveel geld het gaat, of je wel of geen rente rekent, wanneer je het geld weer terug wilt hebben en hoe hij de schuld gaat afbetalen. Dit klinkt onvriendelijk, maar is belangrijk om mogelijke misverstanden te voorkomen. Daarnaast dek je jezelf in bij eventueel niet-betalen.

Of je wel of geen rente rekent is niet iets waar iemand anders over kan oordelen. Doe wat je gevoel je ingeeft. Ga in ieder geval NOOIT een lening aan op jouw naam, om het vervolgens uit te lenen aan een vriend of familie. Doe dit echt NOOIT. Indien hij/zij niet meer kan betalen ben jij verantwoordelijk en ben je zelfs strafbaar. Indien geld lenen aan vrienden niet een optie voor je is, kun je altijd de mogelijkheid bekijken om hem op andere manieren te ondersteunen.

Geld lenen aan vrienden of familie is dus een risicovolle en hoofdbrekende situatie. Indien mogelijk kan een lening afsluiten bij een andere kredietverstrekker, zoals een bank, een betere optie zijn. Dit zet in ieder geval de vriendschap of familieband niet op het spel. Uiteraard kost deze optie sowieso geld en is het maar de vraag of een kredietverstrekker te hulp kan, wil en moet schieten. Belangrijk is in ieder geval bij deze optie zoveel mogelijk offertes aan te vragen en deze te vergelijken. Als geld lenen aan vrienden niet lukt, kun je altijd nog proberen te helpen op een andere manier dan zelf geld aan hem/haar te lenen.

Herken jij een soortgelijke situatie of heb je aanvullingen op dit artikel? Laat een reactie achter en deel jouw mening met ons.

3 Leenvormen vergelijken bij auto kopen

In het bericht ‘3 leenvormen vergelijken’ worden 3 leenvormen met elkaar vergelijken aan de hand van een voorbeeld. In dit geval wordt een auto gekocht van €5.999,00. De 3 leenvormen die worden vergeleken zijn een persoonlijke lening, doorlopend krediet en een krediet bij de dealer. Een handig stappenplan voor het kopen van een nieuwe auto of tweedehands auto vind je hier op de site. Ook de voordelen en nadelen van een nieuwe of tweedehands auto kopen kun je hier vinden.

Krediet bij de dealer

Je hebt auto nodig en je hebt er uiteindelijke één gevonden, maar je hebt helaas niet voldoende geld om de auto direct te betalen. Je kunt bij de dealer een krediet van €5999,00 afsluiten met een rentetarief van 8,9%. De looptijd van de lening bedraagt 4 jaar, ofwel je moet binnen 48 maanden dit geld hebben terugbetaald. Het maandbedrag wordt om die reden gesteld op €148,00.

Op het eerste ogenblik lijkt dit een prima deal. Maar €148,00 x 48 maanden is €7104,00. Ofwel, je betaalt de dealer ruim €1100,00 meer aan rente dan de aankoopwaarde van de auto.

Persoonlijke lening voor auto

Nu kan er ook gekozen worden voor een persoonlijke lening om de auto aan te schaffen. Na een risicoprofiel van de bank komt de bank met een rentepercentage van 10,5% over het krediet van €5999,00. De looptijd bedraagt wederom 4 jaar, ofwel 48 maanden, waarmee het maandbedrag op ongeveer €152,00 neerkomt. €152,00 x 48 maanden is €7296,00. Dat betekent dat je bij het afsluiten van een persoonlijke lening voor het aanschaffen van de auto €1200,00 meer betaalt dan de aankoopwaarde van de auto.

(Let op: Een persoonlijke lening hangt af van het risicoprofiel dat de kredietverstrekker schetst. Het rentetarief kan dan ook per persoon fors verschillen. Vergelijk om die reden altijd meerdere kredietverstrekkers en vraag meerdere offertes aan voor een zo optimaal mogelijke lening.)

Doorlopend krediet afsluiten voor auto

Nu heb je nog een mogelijkheid, namelijk een doorlopend krediet. Je gaat naar de bank en vraagt een doorlopend krediet aan van €5999,00. In een gunstig geval betaal je rond de 6% rente voor een looptijd van 4 jaar, ofwel 48 maanden. Het maandbedrag wordt dan €141,00. De totale kosten van het krediet zijn in dat geval €141,00 x 48 maanden is €6768,00. Dat betekent dat je meer dan €769,00 meer betaalt dan de aankoopwaarde van de auto.

Concluderend 3 leenvormen vergelijken

Het is duidelijk dat geld lenen, geld kost met dit voorbeeld van 3 leenvormen. De leenvorm speelt dus zeker een belangrijke rol bij het uitkiezen van de meest goedkope lening.

In het voorbeeld hierboven zijn gebruik gemaakt van werkelijke rentestanden. Echter wil het nog niet zeggen dat een doorlopend krediet bij het aanschaffen van een auto altijd goedkoper is. Dit heeft te maken met het risicoprofiel dat een kredietverstrekker schetst, looptijd en leenbedrag. Ondanks dat is het veelal goedkoper te lenen bij een kredietverstrekker als een bank of andere financiële instelling dan een autodealer. Die doen nauwelijks aan het schetsen van een risicoprofiel en hanteren daarom een dekkend rentetarief. Dit tarief is veelal vele malen hoger dan het rentetarief bij andere kredietverstrekkers.

Hoe kan ik goedkoper lenen?

Volgens het CBS kiezen veel consumenten voor de verkeerde leenvorm, waardoor zij jaarlijks onnodig veel geld kwijt zijn aan rente. Uit onderzoek van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, blijkt dat veel mensen een lening afsluiten in de vorm van roodstand op de betaalrekening. Deze vorm van lenen kost de consument jaarlijks enorm veel geld, want de rentes zijn niet mis. Wat zijn de oplossingen voor goedkoper lenen?

Regulier doorlopend krediet

In veel gevallen is een doorlopend krediet vele malen goedkoper dan roodstand op de betaalrekening. Bij roodstand op de betaalrekening hanteren de meeste banken een rentetarief dat veelal varieert tussen de 10% en 15%. De rente bij een doorlopend krediet ligt daarentegen meestal rond de 5%. Duidelijk is dat dit verschil op jaarbasis bij een roodstand van gemiddeld enkele duizenden euro als snel honderden euro’s kan schelen.

Ook kan het raadzaam zijn om diverse leningen over te sluiten tot één lening. Meer over het oversluiten van een lening vindt je hier.

Goedkoper lenen? Vergelijken!

Lenen kan dus in veel gevallen goedkoper, maar welke stappen kun je nu het beste nemen om een zo goedkoop mogelijke lening af te sluiten bij een kredietmaatschappij. Allereerst is het belangrijk je financiële situatie in kaart te brengen. Leg de overzichten van alle lopende rekeningen naast elkaar en vergeet roodstanden op de betaalrekening en/of creditcard niet. Vraag op basis van deze gegevens een offerte aan bij meerdere aanbieders. Houdt de boot voorlopig af, ook als ze je bestoken met mails en telefoontjes. Vergelijk eerst de verschillende offertes met elkaar en kijk welke kredietverstrekker aan je wensen en behoefte voldoet en of de rechten en plichten bevallen. Goedkoper lenen is dan ook echt een kwestie van leningen met elkaar vergelijken. Goedkoper lenen heb je dan ook vaak zelf in de hand.

De beste lening afsluiten

De beste lening of kredietverstrekking hangt af per situatie. Het is daarom raadzaam goed de offertes te vergelijken en desnoods informatie in te winnen bij familie en vrienden. Een offerte aanvragen verplicht je tot niets, ofwel je kunt altijd vrijblijvend een offerte aanvragen. Om die reden is het belangrijk eerst rustig de verschillende aanbieders met elkaar te vergelijken. Een instelling als kredietspotter of Lenen met Advies kan helpen bij het zoeken van de juiste lening, maar vraag het liefst een offerte aan bij beide. Dit zorgt er namelijk voor dat je zeker weet dat alle kredietverstrekkers met elkaar worden vergeleken en dus een zo goedkoop mogelijke lening weet af te sluiten. Goedkoper lenen is een kwestie van vergelijken en informatie opvragen.

Hoe kun je goedkoop geld lenen?

Allereerst willen we nog maar eens benadrukken dat geld lenen altijd geld kost. Goedkoop geld lenen, kan om die reden beter geformuleerd worden als hoe kan ik zo goedkoop mogelijk geld lenen. Zo goedkoop mogelijk geld lenen is een kwestie van vergelijken en offertes aanvragen.

Verschillende aanbieders

Op de financiële markt zijn diverse aanbieders te vinden, met allemaal andere eisen en voorwaarden. Zo kan het voorkomen dat je bij de één geen krediet ontvangt van de bank en bij de andere bank wel in aanmerking komt voor een kredietverstrekking. Er zijn banken die geen geld verstrekken aan consumenten met een BKR codering H, terwijl andere banken dit juist weer geen probleem vinden. Daarnaast kunnen de eisen en voorwaarden, zoals aflossingstermijn en rente, flink per kredietverstrekker verschillen. De beste manier om de verschillende kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken is om meerdere offertes aan te vragen bij meerdere kredietverstrekkers en deze met elkaar te vergelijken. Wanneer je een BKR A notering hebt is het krijgen van een krediet bij voorbaat in veel gevallen al kansloos. Uiteraard kun je altijd een poging wagen.

Geld lenen vergelijken

Je kunt kredietverstrekkers tegenwoordig eenvoudig met elkaar vergelijken. Zo ook hier. Door het gewenste krediet in te vullen met een daarbij behorende looptijd wordt de hoogte van de rente bepaald. Erg handig en bovenal financieel aantrekkelijk, op die manier kun je dus de goedkoop mogelijke kredietverstrekker benaderen. Aangeraden wordt om meerdere kredietmaatschappijen aan te schrijven en een offerte te laten maken. Hierdoor kun je de offertes goed met elkaar vergelijken en kun je ook andere bepalingen in het contract met elkaar vergelijken. Voorbeelden zijn aflossingstermijnen, mogelijke sancties bij het niet betalen en de looptijd.

Je kunt er ook voor kiezen om vergelijkingssites te benaderen, zoals Independer, Lenen met Advies en Kredietspotter. Let er wel op dat deze bedrijven een samenwerking hebben met banken en financiële instellingen waarvoor zij een vergoeding krijgen. Logischerwijs proberen de instellingen de bank of financiële instelling aan te prijzen die de hoogste vergoeding biedt. Vraag daarom bij zoveel mogelijk kredietvergelijkers een offerte aan, waarna je ook deze met elkaar kunt vergelijken.

Goedkoop geld lenen is mogelijk

Goedkoop geld lenen wil niet altijd zeggen dat het ook de beste optie is. Het is daarom raadzaam verder te kijken dan alleen het rentetarief. Hoe je goedkoop geld kunt lenen? Vergelijken! Vraag meerdere offertes aan en lees goed de kleine lettertjes in de offertes. Een torenhoge boete bij het niet nakomen van de verplichtingen is een voorbeeld van een addertje. Wanneer je twijfelt over een krediet zoals een hypothecaire lening kun je soms beter met meerdere partijen om de tafel zitten en andere familieleden of instellingen vragen om advies.

Daling in aantal aanbieders minilening

In een korte tijd zijn veel aanbieders van minileningen gestopt met aanbieden van een minilening aan consumenten. De daling is mede veroorzaakt door een onderzoek van het AFM, ofwel de Autoriteit Financiële Markten. Het AFM is de Nederlandse gedragstoezichthouder op financiële markten sinds 2002. Het afgelopen jaar zijn 15 van 21 verstrekkers van een minilening gestopt met het aanbieden van een minilening aan consumenten na optreden en maatregelen van het AFM. Hoe komt de forse daling van aanbieders minilening?

Een minilening, wat is dat?

Er wordt gesproken van een minilening, wanneer een lening van maximaal €800,00 voor korte periode (maximaal 30 dagen) wordt afgesloten. Het probleem van minileningen zijn met name de korte aflossingsperiode en de forse rentes die in rekening worden gebracht. Het AFM omschrijft een minilening dan ook als schadelijk en raadt het afsluiten van een minilening dan ook sterk af.

Volgens het AFM richten de verstrekkers van minileningen zich voornamelijk op kwetsbare consumenten, die financieel in zwaar weer verkeren. Het AFM vindt het aanbieden van een minilening dan ook erg onethisch en schade ze consumenten die het al moeilijk genoeg hebben. Daarnaast dragen aanbieders van een minilening bij aan het wanvertrouwen van de consument in de financiële markt als geheel.

Forse daling aantal aanbieders minilening

Volgens het AFM werden in 2013 circa 1500 minileningen afgesloten, tegen 89.000 minileningen twee jaar eerder in 2011. Dat is een forse vermindering van het aantal afgesloten minileningen. In Nederland zijn nog maar enkele verstrekkers van een minileningen actief. Een aantal aanbieders opereert vanuit het buitenland, waar het AFM weinig tegen kan doen. De stichting Autoriteit Financiële Markten blijft de aanbieders van minileningen op de hielen zitten.

Is er een alternatief?

Een alternatief voor een minilening is een doorlopend krediet. Ook bij een doorlopend krediet is er sprake van een relatief hoge rente, maar ben je alleen rente verschuldigd aan de bank over het saldo dat je verschuldigd bent aan de bank. Meer informatie vindt je hierover bij ‘Doorlopend Krediet’.

Geld lenen zonder BKR, kan dat?

Geld lenen zonder BKR toetsing bij een kredietverstrekker als een bank of andere financiële instelling is niet onverstandig, maar bovenal vrijwel onmogelijk. Iedere bank en vrijwel alle financiële instellingen zijn namelijk aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie. Maar waarom beweren veel sites dan dat geld lenen zonder BKR toetsing mogelijk is?

Geld lenen zonder BKR is mogelijk

Geld lenen zonder BKR toetsing is mogelijk, maar is vaak beperkt tot enkele honderd euro’s. Er zijn twee opties, namelijk bij pandjeshuizen en particulieren.

Pandjeshuizen

Bij pandjeshuizen kun je terecht voor kleine leningen, mits je iets hebt wat je in onderpand kunt geven. Een pandjeshuis verstrekt een lening, waar tegenover je een onderpand aanbiedt die hoger is dan de waarde van de lening. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld sieraden, elektronica of je auto. Wanneer je het geleende bedrag plus rente binnen het afgesproken termijn terugbetaald, krijg je hetgeen wat je in onderpand hebt gegeven weer terug. Indien je het krediet niet kunt terugbetalen, zal hetgeen wat je als onderpand hebt gegeven worden verkocht.

Het aanvragen van een krediet bij een pandjeshuis kost geld, net als alle andere leningen. Er zijn ook gemeentelijke pandjeshuizen te vinden, die minder winstoogmerk hebben maar geld kost het altijd. Met name commerciële pandjeshuizen bieden vaak enorm lage bedragen voor een onderpand, dat zal worden verkocht tegen een veel hoger bedrag dan hetgeen wat je als onderpand hebt gebracht. Accepteer om die reden niet direct het eerste bod en onderhandel over de prijs. Vraag blijft echter of het verkopen van enkele spullen niet meer oplevert dan het als onderpand onder te brengen. Dit kost namelijk wederom geld. Aangeraden wordt dan ook dit alleen in de uiterste situatie te doen, wanneer je snel geld nodig hebt en je krap bij kas zit.

Particuliere lening

Het is ook mogelijk om geld te lenen zonder BKR toetsing bij particuliere, zoals familie of vrienden. Ook is het mogelijk een particuliere kredietverstrekker op te zoeken via marktplaats of advertentie in de krant.

Het nadeel van een particuliere lening is dat je al snel te veel leent en je het geleende bedrag niet meer kunt betalen. Dit levert mogelijk een conflict met familie of vrienden op. Het neemt niet weg dat het lenen van een particulier voordelen met zich mee kan brengen. Zo kunnen de voorwaarde gunstiger zijn en/of het bedrag aan rente lager. Maak bij het afsluiten met een particuliere kredietverstrekker altijd goede afspraken, net zoals je dat zou doen bij een zakelijke kredietverstrekker. Zet de afspraken in een klein contract, zodat de rechten en plichten voor beide partijen duidelijk zijn.

Uiteraard kan een financiële ondersteuning van vrienden en familie ook gebruikt worden om bijvoorbeeld een lopende schuld af te betalen, waardoor mogelijk een A-codering bij het BKR kan worden omgezet in een BKR codering H.

Geld lenen zonder BKR niet verstandig

Ondanks geld lenen zonder BKR toetsing mogelijk is, is het maar de vraag of het verstandig is. Een BKR toetsing is namelijk ook als bescherming voor de consument in het leven geroepen. Je kunt door een BKR notatie niet eindeloos lenen en het Bureau Krediet Registratie probeert je hiervan te weerhouden middels een BKR codering. Hoe je het wend of keert een lening kost altijd geld. Alleen een financiële ondersteuning van familie of vrienden tot een bepaalt bedrag is renteloos mogelijk. Hier zit overigens ook een ‘tenzij’ aan, want bij een bepaald bedrag is een familielid of vriend verplicht een rentetarief te rekenen.