Huishoudens gehalveerd na crisis

Tussen 2008 en 2012 is het vermogen van een doorsnee huishouden flink verminderd. In 2008 had een doorsnee huishouden gemiddeld €51.000. In 2012 is dit vermogen gedaald tot gemiddeld €27.000 euro per huishouden. Dat is een daling van bijna 50%.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde deze gegevens op 2 juni 2014 in een rapport omtrent het welvaartsniveau in Nederland. De daling van het vermogen zou volgens het CBS met name te maken hebben met de waardevermindering van huizen.

Tussen 2008 en 2012 daalde de waarde van doorsnee woningen van €256.000 naar €231.000. Ook stegen de hypotheekschulden van €143.000 naar €163.000 bij doorsnee huishoudens. Begin 2013 kwamen 1,4 miljoen van de 4,3 miljoen huishoudens in de problemen. Dat komt neer op circa 34%. Dat is ongeveer 3 keer zoveel als in het jaar 2008. In 2012 hadden 830.000 huishoudens zelfs hogere schulden dan bezittingen. Dat is in vergelijking met 2008 2,5 keer zoveel.

Dalende huizenprijzen debet voor halvering huishoudens

Volgens CBS econoom Peter Hein van Mulligen heeft de crisis sinds 2008 het vermogen fors aangetast. Minder vermogen leidt tot minder groei, want vermogen ‘is essentieel voor groei en innovatie’. De dalende huizenprijzen trof voornamelijk middenstanders. Het grootste gedeelte van deze groep komt uit de eigen woning. Omdat de huizenprijzen sinds 2008 met circa 20% daalde, nam ook het vermogen af. Door de lagere huizenprijzen nam daardoor ook de vermogensongelijkheid mee.

Veel hypotheken stonden door de crisis onder water, waardoor mensen steeds meer gingen aflossen. Dit remt de economie, want het geld werd gebruikt voor aflossingen en niet meer voor andere bestedingen, aldus meneer Van Mulligen van het CBS.

Vermogensverdeling in Nederland

Begin 2012 was 30% van het totale vermogen van alle Nederlandse huishoudens in handen van 10% van de huishoudens met de hoogste inkomens. Het doorsnee vermogen lag bij de groep van 10% op gemiddeld €220.000. De categorie onder de 10% huishoudens met het hoogste inkomen, had gemiddeld een vermogen van €121.000. De laagste categorie had slechts een vermogen van circa €1500. Ook het aantal huishoudens dat miljonair is nam tussen 2008 en 2012 af naar 154.000. In 2008 waren dit nog 164.000 huishoudens

Over het algemeen is een huishouden met een kostwinnaar tussen de 55 jaar en 65 jaar oud het meest welvarend. In het westen van Nederland, met name het Gooi, zijn de meeste huishoudens te vinden met het meeste vermogen. Ook in Noord-Brabant zijn op enkele plaatsen relatief veel huishoudens te vinden met een relatief groot vermogen. In het oosten van Groningen en Limburg waren in 2012 volgens het CBS het minst vermogende huishoudens te vinden.

Leave a Comment