Wat kost rood staan?

Rood staan is een dure leenvorm, maar komt ondanks het gegeven toch veel voor. Met name in januari na de feestmaand december blijken veel mensen een roodstand te hebben. Een roodstand ontstaat wanneer je meer geld uitgeeft of meer afschrijvingen van de betaalrekening doet dan het saldo op de betaalrekening. Het saldo is dan negatief en wordt rood staan genoemd.

In het begin van januari stonden in 2013 ruim twee miljoen mensen in het rood. Dit gebeurt overigens niet alleen in januari. Bij sommige personen komt roodstand geregeld voor, maar wat kost rood staan? Wat kost rood staan is een vraag die bij veel mensen onduidelijk is.

Wat kost rood staan nu precies?

Rood staan is een leenvorm, waarover de kredietverstrekker zoals een bank een rentepercentage rekent. Het rentepercentage fluctueert van circa 5% tot 15%. Daarbij moet de kanttekening worden gemaakt dat het rentepercentage afhankelijk is van rood stand met en zonder toestemming van de kredietverstrekker. Ook het kredietlimiet, de maximale roodstand, oefent invloed uit op het rentepercentage dat de kredietverstrekker verrekend. Over het algemeen geld; hoe hoger het kredietlimiet, des te lager is het rentepercentage. Het kredietlimiet is afhankelijk van de financiële situatie. Dit wordt bepaalt door de bank.

Voorbeeld van wat rood staan kost

Wanneer je rood staat op de betaalrekening, hanteert de bank een dagelijkse rente. Stel je staat ongeoorloofd €1000,00 rood bij de ING Bank. Je betaalt dan 15% over het saldo dat je rood staat. Je betaalt dan dagelijks (15% : 365 dagen =) 0,041% rente over €1000,00. Dat komt dagelijks neer op een bedrag van €0,41 per dag. Dat komt maandelijks neer op een bedrag van (30 dagen x € 0,41 =) €12,30.

Waarom is rood staan niet verstandig?

Het rentepercentage bij rood staan liggen veel hoger dan het rentepercentage bij bijvoorbeeld een doorlopend krediet of persoonlijke lening. Wanneer je structureel rood staat is het dan ook geen gunstige leenvorm. Ook wanneer je per ongeluk in het rood staat is het zonde van je geld. Je kunt dan bij de bank aangeven dat je niet rood wilt staan, maar zal je de betaalrekening wel beter in de gaten moeten houden. Automatische afschrijvingen zullen dan namelijk geen doorgang vinden, wat weer kan leiden tot boetes of andere sancties.

Wanneer je geregeld rood staat, zonder dat dit noodzakelijk is omdat je bijvoorbeeld spaargeld hebt. Is het raadzaam spaargeld over te zetten naar de betaalrekening. De rekening op spaartegoed is namelijk veel lager dan het rentepercentage bij roodstand. Nadeel hiervan is dat je mogelijk al je spaargeld opmaakt.

Onderzoek AFM: Wat kost rood staan?

Opmerkelijk is dat veel mensen een foutief antwoord hebben op de vraag: Wat kost rood staan? Het AFM deed hiernaar onderzoek onder 500 consumenten. Ruim 150 van de 500 ondervraagden gaven op de vraag: Wat is het rentepercentage bij rood staan? het antwoord : minder dan 6%. Ofwel, 1/3 van de ondervraagden zat 50% onder de totale kosten van rood staan. 2/3 van de ondervraagden dacht dat het rentepercentage minder dan 12% bedroeg. Uit het schema eerder bleek al dat het rentepercentage zelfs kan oplopen tot 15%. Veel consumenten zijn zich dus niet bewust van het hoge rentepercentage bij rood staan.