Wat is de AEX?

Vrijwel iedereen heeft wel eens van de AEX gehoord, maar wat is de AEX precies? De Amsterdam Exchange Index, kortweg AEX, is de graadmeter van de beurs in Nederland. Maar door wat wordt de AEX bepaald en wat is de AEX precies? Hieronder zal in het kort antwoord worden gegeven op de vraag: Wat is de AEX?

Wat is de AEX?

Wat is de AEX precies? De Amsterdam Exchange Index geeft van 25 grote fondsen de koersontwikkelingen aan. De stand van de AEX koersen wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de koersen van de 25 grote fondsen. De AEX wordt gezien als de graadmeter van de economie in Nederland. Alhoewel dat niet helemaal klopt. Eenvoudig gezegd volgt de daadwerkelijke economie pas een halfjaar na de ontwikkelingen op de beurs. Simpel gezegd, de AEX koers verteld wat er in de Nederlandse economie staat te gebeuren. Een goed voorbeeld hiervan is de grote recessie die begon in 2008, de beurs zakte al maanden ervoor in elkaar.

Naast de AEX zijn er in Nederland nog een aantal beurzen actief. Zo is er nog de Amsterdam Midkap Index, ofwel AMX, dit zijn de middelgrote bedrijven. En is er nog de AScX, die is de beurs voor de kleinste aandelen. Omdat de grootste aandelen in heel Nederland onder de AEX vallen, draait het nieuws in veel gevallen om de AEX.

De omzet van de AEX fondsen wordt wereldwijd, dus niet alleen door de omzetten vanuit Nederland. In veel gevallen halen de AEX fondsen slechts een klein deel van hun omzet daadwerkelijk in Nederland.

Hoe is de AEX tot stand gekomen?

Op 4 maart 1983 is de AEX ingesteld. Op dat moment heette het nog niet de AEX, maar de EOE index. EOE staat voor European Options Exchange en was een toenmalige optiebeurs. Die beurs bestond toentertijd uit niet 25, maar 13 fondsen. De 13 fondsen waren ABN, Ahold, Akzo, Amro, Gist-Brocades, Heineken, Hoogovens, KLM, Koninklijke Olie, Nationale Nederlanden, Philips, Unilever en Nedlloyd. Sinds 1 januari is de naam EOE index officieel ingeruild voor de AEX.

Een belangrijk moment tijdens de oprichting was ook de invoering van het nulpunt. De nulpunt werd ingesteld op 100 punten. Die 100 punten zijn teruggerekend tot de stand op de eerste handelsdag van 1983.

Hoe zit het met de euro?

De euro is sinds 2000 de officiƫle Nederlandse munt. Opmerkelijk genoeg is de euro reeds op 4 januari 1999 op de beurs ingevoerd. Op het moment van de invoering was de AEX gekoppeld aan de gulden. De gulden kwam echter te vervallen en de AEX moest om worden gezet naar de euro. De huidige koers werd gedeeld door 2,20371, waardoor de index meer dan halveerde. Om die reden is in de langjarige overzichten van de AEX ook niet de beginwaarde 100 punten, maar 45,38 punten terug te vinden.

In 2000 waren het aantal punten 637,60. Ten opzichte van 1983 (100 : 2,20371 =) 45,38 is dit een enorme stijging. In 2010 daalde het aantal punten echter naar 354,57 punten. Dat is ten opzichten van 2000, weer een enorme daling. De daling komt met name (vrijwel volledig) door de economische recessie die vanaf 2008 plaatsvindt/plaats heeft gevonden.

AEX spaarrekening

Het is bij de ABN AMRO mogelijk een AEX spaarrekening te open. Het uitgangspunt van deze spaarrekening is dat de rente wordt bepaald door de koers van de AEX-index. Hierdoor kan de rente zowel hoog als laag uitpakken.

De AEX heeft geen direct gevolg voor leningen aan consumenten, maar is wel van invloed op de Nederlandse economie. De marktrente en dus het rentepercentage bij een lening is weer afhankelijk van onder andere de Nederlandse Economie. Op die manier lijkt de AEX weinig te maken te hebben met een lening, maar speelt het toch wel degelijk een belangrijke rol.

Leave a Comment