Het verschil in BKR codering

Het Bureau Krediet Registratiekantoor in Tiel hanteert vijf verschillende coderingen. Vier coderingen omtrent codering A en één omtrent codering H. Iedere codering geeft een status aan en of er eventueel een betalingsachterstand loopt. De verschillende BKR coderingen staan hieronder verder uitgelegd.

Indien je een betalingsachterstand hebt wordt dit door kredietverstrekker die is aangesloten bij BKR gemeld bij het BKR. Een deelnemer, zoals een kredietmaatschappij of bank, is verplicht dit vooraf te melden. Dat wil zeggen dat een kredietverstrekker je bij een betalingsachterstand moet waarschuwen, alvorens hij de achterstand aan het BKR doorgeeft.

BKR Codering A

Er zijn vier verschillende A-coderingen, namelijk A1, A2, A3 en A4.

BKR codering A1

Bij een BKR codering A1 is er sprake geweest van een betalingsachterstand, maar er is een betalingsregeling getroffen. Het kan zijn dat kredietverstrekkers je nu niet snel een krediet zullen verstrekken, want je hebt toch een periode niet aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

BKR codering A2

Bij een BKR codering A2 is een restant van de vordering door de kredietverstrekker opeisbaar gesteld. Dat wil zeggen dat de kredietverstrekker de schuld kan opeisen. De kredietverstrekker kan in dat geval via de rechter beslag laten leggen op je goederen, inkomen of vermogen. Voorbeelden waar beslag op gelegd kan worden zijn de auto, woning, inboedel of salaris.

BKR codering A3

Bij een BKR codering A3 is er een bedrag van tenminste €250,00 afgeboekt van het schuldbedrag. Indien een afboeking vanwege totale kwijtschelding plaatsvindt moet achter de A3 codering een einddatum worden vermeld. Dit is feitelijk de zwaarste codering, omdat de kredietverstrekker hiermee aangeeft dat er bij jou geen geld valt te halen.

BKR codering A4

Bij een BKR codering A4 ben je onvindbaar voor een betrokken instantie, zoals een bank of creditcardmaatschappij. In dat geval is er geen vaste woon- of verblijfplaats bekend of je bent niet op te sporen voor de betrokken instantie.

BKR Codering H

In geval van een BKR Codering H is de betalingsachterstand ingelopen, waardoor de A codering is omgezet naar een H codering. Deze codering heeft geen consequenties, maar blijft wel minimaal 5 jaar in het CKI bij het Bureau Krediet registratie vermeld staan.