Mijn BKR verwijderen

Het is niet mogelijk een geldige BKR registratie te verwijderen, in tegenstelling tot veel website beweren. Het heeft dan ook geen zin om een stappenplan of verwijdering van registratie aan te kopen. Het BKR verwijdert namelijk nooit een geldig toegekende BKR registratie.

BKR Verzoek tot correctie

Je kunt wel tegen een BKR registratie beroep aantekenen. In dat geval kun je een ‘Verzoek tot correctie’ indienen bij de kredietverstrekker. Dit kan dus niet bij het BKR, maar moet met de kredietverstrekker, zoals een bank, worden opgelost. Indien het inderdaad om een foutieve registratie blijkt te gaan, wordt dit door de kredietverstrekker aangepast. Alleen de kredietverstrekker die jou heeft aangemeld kan de correctie doorvoeren, dus niet een andere instelling.

Mijn BKR verwijderen door de geschillencommissie

Indien je niet tot een oplossing komt omtrent de foutieve registratie kun je een verzoek indienen bij de geschillencommissie van het BKR. Het indien van een verzoek bij de geschillencommissie kost €50,00 maar krijg je terug wanneer de geschillencommissie jouw uiteindelijk in het gelijk heeft gesteld. Voordat je een verzoek ‘Mijn BKR verwijderen‘ kunt indienen bij de commissie moet je echter wel eerst aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden BKR geschillencommissie

  • Je moet allereerst kunnen aantonen dat je het geschil eerder hebt voorgelegd aan de kredietverstrekker of het BKR. Je kunt namelijk pas een beroep doen op de geschillencommissie, wanneer dit niet tot succes heeft geleid.
  • Je moet binnen twee maanden na het afwijzen van een ‘Verzoek tot correctie’ door de kredietverstrekker of BKR schriftelijk bezwaar maken.
  • Je dient zelf €50,00 bij te dragen aan de kosten voor de behandeling van het bezwaarschrift. Dit bedrag krijg je terug, wanneer de commissie je in het gelijk heeft gesteld.

Je kunt een geldige BKR registratie dus niet verwijderen. Je ‘mijn BKR verwijderen’ kan alleen indien er sprake is van een ongeldige of foutieve registratie. In veel gevallen blijkt het echter om een geldige BKR registratie te gaan, waardoor Mijn BKR verwijderen in veel gevallen niet in gang wordt gezet.