Verschillende leenvormen

Er zijn verschillende leenvormen mogelijk. De keuze voor een bepaalde leenvorm is afhankelijk van het doel van de lening. Dit laatste wordt ook wel leendoel genoemd. Wil je gewoon wat meer financiële armslag of wil je een huis kopen? Gebruik je de lening voor een auto of gebruik je het geld voor een nieuwe wasmachine. Het soort lening is dus afhankelijk van het doel van de lening.

Hieronder staan de meest voorkomende leningen (verschillende leenvormen) beschreven. Meer informatie over die leningen vind je onder het kopje verschillende leenvormen, waaronder weer de verschillende leenvormen zijn te vinden. Indien je meerdere leningen hebt lopen is het mogelijk een lening over te sluiten. Vindt hierover meer onder: Lening oversluiten.

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening wordt ook wel afgekort met PL. Het kredietbedrag, looptijd en rentetarief worden bij deze vorm van geld lenen vastgezet bij het afsluiten van de lening. Bij een persoonlijke lening gaat het dan ook om een vast maandtermijn, die bestaat uit zowel de rente als de aflossing. Deze vorm van geld lenen is een vrij zeker vorm van lenen, omdat het maandtermijn bij een persoonlijke lening vanaf het begin duidelijk is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een doorlopend krediet.

Doorlopend krediet

Doorlopend krediet wordt ook wel afgekort met DK. Bij dit krediet wordt met de kredietverstrekker, zoals een bank, een kredietlimiet afgesproken. Ofwel, tot welk limiet je een bedrag mag opnemen. Vanaf het moment dat je krediet hebt opgenomen betaal je hierover een rentepercentage. Op regelmatige basis los je vervolgens dit opgenomen krediet weer af. Het is mogelijk meerdere keren geld op te nemen en je kunt reeds eerder opgenomen en afgelost krediet opnemen wanneer gewenst. Dit kan tot het maximaal afgesproken kredietlimiet. Het krediet kan tussentijds boetevrij worden afgelost, indien gewenst. Het rente percentage kan fluctueren en wordt aangepast aan de marktrente. Een doorlopend krediet is dan ook een erg flexibele vorm van lenen met veel vrijheid.

WOZ-krediet

WOZ-krediet is alleen toegankelijk voor personen met een koopwoning. Een koophuis krijgt in Nederland een WOZ waarde en wordt door de overheid gewaardeerd. Een WOZ-krediet is vergelijkbaar met een doorlopend krediet, maar dan alleen beschikbaar voor personen met een koopwoning. De WOZ-waarde speelt hierbij een belangrijke rol voor de bepaling van de hoogte van de lening. Een bezoek aan de notaris is niet nodig en ook een taxatie hoeft niet plaats te vinden. Op dit krediet is meestal sprake van een scherpe rente.

Huurkoop

Bij de kredietvorm huurkoop is er altijd sprake van een krediet dat is gebonden aan een object, zoals een auto. Je bent pas eigenaar van het object, dat dient als onderpand bij een huurkoop, wanneer het laatste termijn van de lening is voldaan. Tot aan dit moment is de kredietgever de eigenaar.

Creditcard krediet

Vanaf het moment dat je iets koopt met een creditcard, is er sprake van een krediet en dus een vorm van geld lenen. In veel gevallen kun je zelf bepalen of je het openstaande bedrag direct terugbetaald of aflost in termijnen. Een creditcard is handig en bij sommige internationale online transacties zelfs verplicht. Veel mensen in Nederland maken gebruik van een creditcard.

Autolening

Deze vorm van lenen spreek zo goed als voor zich. Het is in veel gevallen een persoonlijke lening, waar de lening wordt gebruikt voor de aanschaf van een auto. De auto geld voor de kredietverstrekker als onderpand. Doordat de auto dient als onderpand is het rentepercentage bij deze vorm van lenen lager dan bij een persoonlijke lening zonder onderpand. Een lening zonder onderpand wordt ook wel een blanco persoonlijke lening genoemd. Het is ook mogelijk om bij de aankoop van een auto een doorlopend krediet af te sluiten. Het is mogelijk dat deze vorm van lenen goedkoper is dan een persoonlijke lening.

Rood staan op de betaalrekening

Ook rood staan op de betaalrekening is een vorm krediet. Desalniettemin zien veel mensen dit niet als lenen. Dit is opmerkelijk genoeg een veelgebruikte methode van geld lenen, terwijl het ontzettend ongunstig is. In 2006 stonden Nederlanders samen voor zo’n 8 miljard euro in het rood op de betaalrekening. Deze vorm van lenen is enorm duur, omdat de rentepercentages van kredietverstrekkers bij dit krediet ontzettend hoog zijn.

Kies uit de verschillende leenvormen

Zoals je hierboven kunt lezen bestaan er belangrijke en grote verschillen tussen de verschillende leenvormen. Kies om die reden eerst de leenvorm die bij je past en ga vervolgens pas informatie inwinnen en offertes aanvragen. Het aanvragen van meerdere offertes verdient de voorkeur, maar het belangrijkste is een keuze te maken uit de verschillende leenvormen. Geld lenen kost altijd geld, dus leen nooit teveel dat is verschrikkelijk zonde.