Wat is WOZ krediet

Wet Waardering Onroerende zaken wordt ook wel afgekort tot WOZ. De overheid bepaalt jaarlijks de WOZ waarde van onroerende zaken. De WOZ waarde wordt gebruikt bij bepaling van de hoogte van onroerende zaakbelasting en rioolrecht door de overheid. Ook gebruiken kredietverstrekkers wel eens de WOZ waarde, namelijk voor het WOZ krediet.

Een WOZ krediet is in feite een doorlopend krediet voor personen met een koopwoning. Bij de bepaling van het maximale kredietlimiet wordt gekeken naar de WOZ waarde van de woning. Over het algemeen geldt het volgende: het maximale WOZ krediet bedraagt 1,5 keer de WOZ waarde min de reeds lopende hypotheek. Het kan voorkomen dat niet naar de reeds lopende hypotheek wordt gekeken, maar naar de inschrijving bij de notaris. De inschrijving bij de notaris kan hoger zijn dan de lopende hypotheek, waardoor het maximale kredietlimiet lager wordt. Een maximale lening op basis van de WOZ waarde wordt alleen gegeven door de kredietverstrekker, zoals een bank, wanneer de financiële situatie voldoet aan de richtlijnen. Deze richtlijnen verschillen per kredietverstrekker.

Het is niet noodzakelijk het WOZ krediet aan de woning te spenderen. Ook hoeft er geen taxatierapport of bezoek aan de notaris worden gebracht, omdat het geen tweede hypotheek is. De voorwaarden komen verder overeen met die van een doorlopend krediet, alleen is het rentetarief lager. Het risico op niet-betalen wordt door de kredietverstrekker namelijk lager ingeschat, omdat je eigenaar bent van een woning.

Het WOZ krediet is dus vergelijkbaar met een doorlopend krediet, afgekort DK. Dit is één van de meest voorkomende leningsvorm in Nederland. Kijk voor meer informatie omtrent een doorlopend krediet hier.

Kenmerken WOZ krediet

Samengevat heeft een WOZ krediet enkele belangrijke kenmerken, die overigens sterk overeenkomen met een doorlopend krediet. De kenmerken van WOZ krediet zijn:

  • Alleen voor personen met een koophuis
  • Variabele rente
  • Geen vast leenbedrag, maar sprake van kredietlimiet
  • Je betaalt alleen rente over het opgenomen (nog niet afgeloste) bedrag
  • Vervroegt boetevrij aflossen mogelijk
  • Eerder afgeloste bedragen kunnen na aflossing weer worden opgenomen, zolang dit binnen het kredietlimiet ligt.

WOZ kredietrente vergelijken

Een WOZ-krediet is niet mogelijk voor een bedrag onder de €10.000,00. Ook zijn, net als bij veel leningen, er enorme verschillen qua rentetarieven tussen de kredietverstrekkers op te merken. De kredietverstrekkers bieden dan ook niet iedereen eenzelfde tarief. Om te bepalen voor welk tarief je in aanmerking komt is het risicoprofiel dat de kredietverstrekker voor je opstelt van doorslaggevend belang. Dat wil zeggen,kredietverstrekkers brengen het risico in kaart op het niet kunnen afbetalen van de lening. Hoe hoger het risicoprofiel, hoe hoger de kans op het niet kunnen terugbetalen, des te hoger zal de rente zijn. Inkomen, leeftijd, kredietverleden, huidig krediet en gezinssituatie zijn hiervoor bepalend. De factoren en de weging van factoren kan per kredietverstrekker verschillen. Het is daarom raadzaam meerdere offertes aan te vragen en je goed te laten informeren. Vraag zoveel mogelijk offertes aan, zodat je ze allemaal goed kan vergelijken.