Wat doet het BKR?

Een veelgestelde vraag op het internet is: Wat doet het BKR? Het Bureau Krediet Registratie houdt met behulp van een elektronisch dossier de verstrekte kredieten in het Centraal Krediet Informatiesysteem bij. In dit systeem, genaamd CKI, staan circa negen miljoen mensen geregistreerd die in Nederland een krediet hebben afgesloten. In dit systeem staat vermeld om wat voor krediet het gaat en staan de hoogte, looptijd, aflossingsdatum, achterstanden of bijzonderheden vermeld. Uiteindelijk rolt uit deze gegevens een BKR-toetsing. Op basis van deze toetsing en informatie van andere instellingen bepaalt een kredietverstrekker of er wel of geen krediet wordt verstrekt aan de kredietnemer. Het BKR bepaalt dus niet of iemand wel of niet een krediet krijgt van de verstrekker, maar geeft een advies op basis van de beschikbare gegevens. Wat doet het BKR voor mij en waarom?

Hoe werkt een BKR-toetsing & wat doet het BKR voor mij?

Circa negen miljoen consumenten staan in het Centraal Krediet Informatiesysteem vermeld. Van alle registraties zijn ongeveer 92% positief. Dat wil zeggen dat deze consumenten netjes de kredietverplichtingen nakomen nadat zij een krediet hebben aangevraagd. Circa 8% heeft echter een negatieve registratie. Dat wil zeggen dat zij een achterstandscodering achter de naam hebben staan. Een achterstandscodering wordt door het BKR aangeduid met een hoofdletter A. Een A-codering ontstaat wanneer een consument 3 maanden of langer niet voldoet aan de betalingsverplichtingen van een krediet. Indien de consument de betalingsachterstand weer hersteld wordt de A-codering omgezet in een H-codering. Deze codering blijft, ook wanneer de betalingsachterstand is ingehaald, 5 jaar lang zichtbaar voor kredietverstrekkers die een BKR-toetsing aanvragen.

Waarom een BKR-toetsing

De reden van een BKR-toetsing is om de kredietwaardigheid te beoordelen van personen die een krediet willen aanvragen, zoals een lening. Een A-codering, die bij een betalingsachterstand in het CKI wordt opgenomen, is een reden voor kredietverstrekkers (zoals creditmaatschappijen, banken, postorderbedrijven en leasemaatschappijen) om geen krediet te verstrekken. Op deze manier ontstaat in Nederland een zo gezond mogelijk financiële dienstverlening. Een BKR-toetsing is er om betalingsrisico’s en kredietrisico’s voor kredietverstrekkers te verkleinen. Anderzijds gaat een BKR-toetsing problematische situaties voor de consument, zoals een overkreditering, tegen.

Wie kan een BKR-notering raadplegen?

Een BKR-notering kan zowel door de consument als de kredietverstrekker worden opgevraagd. Alleen deze partijen hebben toegang tot het systeem. Uiteraard kunnen zakelijke klanten en consumenten alleen de registratie raadplegen van de persoon in kwestie. Het is dus niet mogelijk om een BKR-notering van de buurman te raadplegen. Overige partijen, zoals een overheid, incassobureau of belastingdienst, hebben geen toegang tot het CKI. Het BKR verstrekt geen informatie omtrent de kredietwaardigheid aan deze instellingen.

BKR is objectief

Het BKR bepaalt niet of iemand wel of niet een krediet krijgt van de bank. Dit doet bijvoorbeeld een bank na aanvraag van een hypotheek zelf. De BKR is dus objectief. Het kan voorkomen dat je bij de ene bank wel een krediet krijgt en bij de andere bank niet. Het kan dus per kredietverstrekker verschillen. Dit hangt af van het beleid en de eisen die een verstrekker stelt, alvorens zij een krediet verstrekken. Het BKR voert dagelijks ruim 400.000 toetsingen uit.

Om meer te weten te komen over de vraag Wat doet het BKR lees dan meer over het BKR onder het kopje van Bureau Krediet Registratie.